HomepageWie zijn wij?RecensiesData & LocatiesE-mail
 
  ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

Klachtenregeling
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk worden ingediend per post of via e-mail.
Na ontvangst van de klacht, volgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken wordt er telefonisch contact opgenomen om de klacht te bespreken, zo niet wordt in overleg met u een andere termijn afgesproken. In goed onderling overleg wordt getracht tot wederzijdse bevredigende oplossingen te komen, deze wordt schriftelijk bevestigd. Hierbij spant Koster & Brekelmans trainingen zich tot het uiterste in om in samenspraak tot oplossing van de klacht te komen. Wanneer dit niet lukt en de klacht blijft bestaan, geeft mw. mr. K. van Hulten- van den Tillaart van het bedrijf Recht & Communicatie uiteindelijk een bindend oordeel. De klachten worden geregistreerd en zullen 3 jaar bewaard blijven.

Copyright
Koster & Brekelmans trainingen bezit het auteursrecht op de door haar samengestelde onderwijs- en wervingsmateriaal. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Koster & Brekelmans trainingen. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2011 en gelden zolang ze niet worden vervangen.

Vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder toestemming van betrokkene voor derden beschikbaar, dan wel voor andere doeleinden worden gebruikt.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Het totale cursusbedrag dient te worden voldaan binnen 4 weken na facturering, of anders vermeld. De factuur wordt u per e-mail toegezonden. Desgewenst kan de factuur u per post worden toegezonden. Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging per e-mail. Bij annulering tot 1 maand voor de start van de cursus, ontvangt u het cursusbedrag retour met aftrek van 50 euro administratiekosten. Tussen 1 maand en de startdatum krijgt u bij annulering 50% retour van het cursusbedrag, tenzij u een andere cursist/vervanger aandraagt. U betaalt dan ook 50 euro administratie kosten. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus uitgesteld. U krijgt dan uiterlijk 2 weken voor de geplande datum hiervan bericht.

Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd, waarbij bovenstaande voorwaarden niet van toepassing zijn. Wanneer wij in deze periode geen annulering hebben ontvangen, verplicht u zich tot betaling van de cursus volgens bovenstaande annuleringsvoorwaarden.Email: info@kosterenbrekelmans.nl | Kvk nr.: 52160491


disclaimer | algemene voorwaarden | privacyverklaring    
Praktijkwij.nl
Direct inschrijven Terug naar de homepage